Konferencja ” Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”

26.10.2017 r., Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu, godz. 9.00-14.00

Program konferencji

Prelegentki/prelegenci

Zapisz się na Konferencję 26.10.2017r. – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY