Zespół Fundacji tworzą :

Prezes Zarządu Fundacji – Jerzy Radosz

Pracownik socjalny, radny Rady Miejskiej w Zawierciu, przez kilka lat koordynator grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu, społeczny kurator sądowy.

Wiceprezes Zarządu Fundacji – Adam Witkowicz

Prawnik, kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.  Przez wiele lat społecznie udzielał  porad prawnych w punktach konsultacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie. Członek Sądu Dyscyplinarnego I Instancji dla kuratorów zawodowych z okręgu częstochowskiego, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Łazach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.   W 2014r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet oraz Laurem Wolontariatu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.

Członek Zarządu Fundacji – Monika Nowińska

Pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zawodowo związana z pomocą społeczną. W ramach praktyki prywatnej prowadzi Gabinet Psychoterapii i Edukacji w Zawierciu, pracuje w również w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach. Od kilku lat społeczny kurator sądowy.

Członek Zarządu Fundacji – Michał Furgacz

Informatyk oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, od kilkunastu lat jest kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, przez kilka lat pracował w Straży Miejskiej w Zawierciu.

Członek Zarządu Fundacji – Michał Janusz

Psycholog, trener, coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek psychologia. Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Coachingu w International Coach Federation (Associate Certified Coach). Jako coach pracuje zgodnie ze standardami ICF. Zawodowo związany z pomocą społeczną i pracą ze społecznością lokalną. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Zawierciu.