O przeciwdziałaniu przemocy – ulotki

Ulotki będą rozdawane podczas koncertu   Muzyczna MOC kontra Przemoc. Znajdują się w  nich informacje dla osób doznających przemocy, dla świadków przemocy, dla osób stosujących przemoc oraz dane kontaktowe instytucji, które pomagają w tym zakresie.