W dniu 23.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu „Centrum” Art. 207- Artystyczna Grupa Antyprzemocowa z gościnnym udziałem Macieja Nabiałka zaprezentowała pełen emocji oraz treści antyprzemocowych spektakl „Gdzie Ona jest?”.  Na koniec spektaklu głośno wybrzmiało hasło – ZACZNIJ MYŚLEĆ – SZANUJ KOBIETY!  Po spektaklu członkowie fundacji – Monika Nowińska i Adam Witkowicz poprowadzili dyskusję z licznie przybyłą młodzieżą na temat mitów dotyczących  przemocy, na temat seksizmu i kultury gwałtu. Uczniowie mogli podpisać Deklarację Niestosowania Przemocy oraz zapoznać się z ulotką przygotowaną przez zespół Fundacji. W wydarzeniu uczestniczyli głównie uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu oraz Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu.

W dniu 26.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu odbyła się Konferencja ”Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Konferencja zgromadziła przedstawicieli organizacji oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej m.in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pedagogów, funkcjonariuszy policji, a także kilka osób prywatnych Program konferencji był bardzo różnorodny, a problem przemocy domowej został przedstawiony z kilku perspektyw. Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Zawierciu, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu, Fundacji Feminoteka oraz Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”

Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.