Fundacja z Pomysłem

Szanuję – przemocy NIE stosuję

Mamy przyjemność poinformować, że w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. Fundacja z Pomysłem będzie realizowała projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy domowej „Szanuję – przemocy NIE stosuję”. Projekt będzie składał się z dwóch głównych elementów: występu męskiej Artystycznej Grupy Antyprzemocowej ART. 207 oraz konferencji.

Art. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zwraca uwagę na problem przemocy domowej wobec kobiet za pomocą środków teatralnych, parateatralnych i happenerskich. Członkowie grupy biorą na siebie odpowiedzialność za męski wymiar przemocy i podobnie jak przedstawiciele Fundacji z Pomysłem podzielają przekonanie, że problemu nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn.
Po występie artystycznym odbędzie się prezentacja dotycząca źródeł przemocy i stereotypów jej towarzyszących. Spektakl będzie miał charakter półotwarty. Głównymi odbiorcami będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jednakże osoby zainteresowane spektaklem będą mogły również wziąć udział.
Konferencja będzie miała charakter otwarty. Zaprosimy na nią lokalnych profesjonalistów, przedstawicieli instytucji zajmujących się przemocą domową oraz osoby zainteresowane tematem. Prelegentami będą uznani krajowi eksperci i ekspertki w zakresie przeciwdziałania przemocy, zwłaszcza w zakresie pracy ze sprawcami, przedstawiciele organizacji na rzecz równouprawnienia kobiet oraz osoby zajmujące się przemocą wobec osób nieheteronormatywnych.

O szczegółach, terminach wydarzeń w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

%d bloggers like this: