Fundacja z Pomysłem

Wizyta studyjna w Brukseli

W ramach wizyty odbyły się spotkania m.in. z:

  • Madi Sharmą, która przybliżyła uczestniczkom i uczestnikom obszar działań Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rzecz równouprawnienia płci;
  • Moniką Ladmanovą, doradczynią w gabinecie Komisarz ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci;
  • Gundi Gadesmann – szefową działu komunikacji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • dr Katarzyną Cuadrat-Grzybowską z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych;
  • przedstawicielkami European Women’s Lobby (Elvira Buijink) i Amnesty International (Barber Biela-Heittinga).

Agata Teutsch z Fundacji Autonomia oraz Aleksandra Solik z koalicji KARAT przedstawiły informacje o sytuacji polskich organizacji samorządowych  przeciwdziałających przemocy oraz prowadzących edukację równościową i antydyskryminacyjną.

Podczas spotkania uzyskaliśmy także informację na temat możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście równouprawnienia.

Spotkanie zakończyliśmy bankietem z przedstawicielkami belgijskich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką praw kobiet.

W wizycie wzięły udział 23 osoby z takich organizacji jak: Koalicja Karat, Fundacja Autonomia, Fundacja Pozytywnych Zmian, Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Feminoteka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, , Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Stowarzyszenie Victoria, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Kobiet na PLUS, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet VICTORIA oraz blogerki z The Boobskie i Tattwy.

Zdjęcia: B. Sinica, K. Walijewski, A. Witkowicz

%d bloggers like this: