Osobowość Roku

Jednym z priorytetowych zadań Fundacji z Pomysłem jest działanie ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy, działania na rzecz praw człowieka, oraz pobudzanie i integrowanie społeczności lokalnej . W dniu 28.02.2018r. m.in za takie działania statuetkę laureata osobowość roku 2017 w powiecie zawierciańskim w kategorii samorządność i społeczność lokalna otrzymał wiceprezes Fundacji – Adam Witkowicz.