Fundacja z Pomysłem Edukuje Młodzież!

Fundacja z Pomysłem edukuje młodzież !

13 listopada 2018 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zawierciu rozpoczęliśmy cykl 12 warsztatów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy domowej. Zapoznaliśmy uczniów z podstawowymi mechanizmami i rodzajami przemocy domowej, mitami i stereotypami,  z zagadnieniami dot. płci społeczno-kulturowej oraz z procedurą Niebieskiej Karty.

Warsztaty odbyły się w ramach Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kolejne warsztaty edukacyjne już 15 i 16 listopada 2018r.

Cykl warsztatów odbywa się dzięki dotacji z Fundacji im. S. Batorego.