Fundacja z Pomysłem się szkoli! – TEMAT: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I WSPÓŁPRACY GMINY Z NGO

W dniu 27 października Fundacja Z Pomysłem zorganizowała kolejne szkolenie, tym razem na temat dostępu do informacji publicznej, a także współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zawierciu i poprowadził je Grzegorz Wójkowski m.in prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.
Szkolenie jest częścią szerszego projektu który realizujemy od sierpnia 2018r finansowanego przez Fundacja Batorego.

Kolejne szkolenie odbędzie się 25 listopada i będzie dotyczyć zagadnień związanych z dyskryminacją.

Wypatrujcie informacji o szkoleniu na naszym FB