To jeszcze nie koniec!

Jeszcze nie koniec!

30.11.2018r. Fundacja z Pomysłem zorganizowała pokaz filmu „Jeszcze nie koniec” oraz panel dyskusyjny dot. przemocy domowej. W wydarzeniu wzięło udział ok. 450 osób, w tym młodzież ze szkół powiatu zawierciańskiego, oraz przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W panelu dyskusyjnym udział wzięli Monika Nowińska (Fundacja z Pomysłem), Marzena Purgal (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej), Radca Prawny Zawiercie – Arleta Dub-Brych), Paweł Sobota ( Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu) . Panel poprowadził Adam Witkowicz (Fundacja z Pomysłem) . Wydarzenie odbyło sie w ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2018 dzięki wsparciu Fundacja Batorego.