Fundacja z Pomysłem

W DZIEŃ I W NOCY BEZ PRZEMOCY

Fundacja z Pomysłem wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach oraz lokalnymi partnerami realizuje projekt profilaktyczny dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt.: „ W DZIEŃ I W NOCY BEZ PRZEMOCY”.

Pierwszym elementem projektu jest konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III i IV – VI z gminy Łazy. Finał projektu odbędzie się 15 czerwca 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury oraz na placu z fontannami w centrum Łaz.
W MOK wystąpi Antyprzemocowa Grupa Teatralna ART. 207 ze spektaklem „Gdzie Ona jest?”. Po spektaklu przedstawiciele Fundacji z Pomysłem przeprowadzą prezentację dot. mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie.

Następnie zaprezentuje się zespół wokalny z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Natomiast w plenerze odbędą się m.in. warsztaty z odbijania szablonów z hasłami antyprzemocowymi  na torbach, będzie pokaz samoobrony, animacje dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wystawa prac konkursowych.