Fundacja z Pomysłem

CZAS na TAZ! Terenowa gra miejska ZAWIERCIE 2019

Zapraszamy do udziału w terenowej grze miejskiej Czas na TAZ, która odbędzie się 16 czerwca.  W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, firm, zakładów pracy, rodziny, sąsiedzi czy grupy znajomych.  

Wydarzenie ma charakter edukacyjno -integracyjny. Celem Gry jest przybliżenie uczestnikom informacji o historii dawnego robotniczego osiedla Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie, integracja i aktywizacja lokalnej społeczności oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. Gra będzie polegać na poruszaniu się pomiędzy stacjami zlokalizowanymi na obszarze osiedla TAZ oraz wykonywaniu zadań. Za każde wykonane zadanie zespoły otrzymają punkty, których liczba będzie zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji. Podczas wykonywania zadań zespoły będą musiały wykazać się współpracą w grupie, spostrzegawczością, wiedzą historyczną dotyczącą osiedla TAZ, sprawnością fizyczną, orientacją w terenie, logicznym myśleniem, a także wiedzą kulinarną i muzyczną. Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.  Gra jest finansowana w ramach ogólnopolskiego programu „Decydujesz, pomagamy ” organizowanego przez Tesco Polska.

Regulamin gry i formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN GRY

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W GRZE „CZAS NA TAZ” – w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie uczestniczą w Grze „CZAS NA TAZ”, prosimy o wypełnienie i dostarczenie zgody w dniu najpóźniej rozpoczęcia GRY tj. 16.06.2019