Czas na TAZ

Zapraszamy do głosowania na projekt Czas Na Taz podczas zakupów w sklepach Tesco w Zawierciu i Porębie do 17 lutego !!!   
CZAS NA TAZ to gra terenowa dzięki której uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dawnego osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu. Gra polegać będzie na podążaniu do wyznaczonych celów (stacji) nieoznakowaną ścieżką. Stacje będą zlokalizowane w/przy charakterystycznych budynkach/ miejscach osiedla. Uczestnicy gry będą mieli do dyspozycji mapę dawnego osiedla TAZ wraz z krótką charakterystyką. Na trasie będą wykonywać zadania i otrzymają wskazówki, które posłużą do dotarcia do kolejnych stacji i rozwiązania hasła finałowego. Osoby będą musiały wykazać się wiedzą z historii Zawiercia, umiejętnościami logicznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji, współpracy w grupie, sprawnością fizyczną , a także orientacją w terenie i posługiwaniem się mapą. Istotne będą również zmysły smaku i słuchu 🙂
Do zabawy zapraszamy rodziny, grupy znajomych, sąsiadów, przedstawicieli organizacji, innych osiedli i sołectw, zakładów pracy, firm …
Dla najlepszych grup planujemy atrakcyjne nagrody.