Fundacja z Pomysłem szkoli osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

24.05.2019r. Fundacja z Pomysłem zorganizowała szkolenie pt. “Jak reagować na przemoc – szkolenie podstawowe dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą” . Dziękujemy uczestniczkom za aktywny udział w szkoleniu. 
Szkolenie przeprowadzili członkowie Fundacji – Monika Nowińska i Adam Witkowicz.
Było to ostatnie szkolenie w ramach projektu finansowanego z  grantu Fundacji Batorego.