Fundacja z Pomysłem

„Jak reagować na przemoc”

Fundacja z Pomysłem organizuje szkolenie pt.  „Jak reagować na przemoc”

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących  z dziećmi  i młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się  24.05.2019 r. w Szkole SOKRATES w Zawierciu, ul. Westerplatte 1 od 9:00-15:00

Udział w szkolenie jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.Zgłoszenia za pomocą formularza.Organizator zapewnia posiłek, kawę i herbatę. Szkolenie poprowadzą członkowie Fundacji z Pomysłem – Monika Nowińska i Adam Witkowicz

Osoby zakwalifikowane zostaną o powyższym poinformowane mailowo lub telefonicznie.

Szkolenie jest realizowane dzięki wsparciu Fundacji im. S. Batorego

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY