Fundacja z Pomysłem

POMYSŁOWE WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

W dniach 13-15 grudnia 2022 Fundacja z Pomysłem zorganizowała warsztaty antydyskryminacyjne. Cykl warsztatów obejmował 18 godzin. W warsztatach udział wzięli kuratorzy sądowi, pedagożka, pielęgniarka oraz pracownice społeczne.

Podczas zajęć zostały poruszone między innymi tematy dotyczące:

– tożsamości w perspektywie antydyskryminacyjnej,

– mechanizmów dyskryminacji,

–  zależności między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją,

– rodzajów i przejawów dyskryminacji;

– sytuacji osób i grup narażonych na dyskryminację w Polsce,

– reagowania z perspektywy świadka/świadkini i osoby doświadczającej dyskryminacji,

– prawnych gwarancji równości

Warsztaty przeprowadziła Małgorzata Jonczy – Adamska – trenerka antydyskryminacyjna, psycholożka, pedagożka. Członkini i założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Dziękujemy Pani Sylwii Sulidze – dyrektorce  Szkoły dla Dorosłych SOKRATES w Zawierciu za udostępnienie sali.

Warsztaty były częścią projektu jaki realizuje Fundacja z Pomysłem – ” Równe prawa to podstawa”

Projekt realizujemy z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), który jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.