Fundacja z Pomysłem

Warsztat „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole – obecność usprawiedliwiona”

Serdecznie zapraszamy w szczególności nauczycielki/nauczycieli, pedagożki/pedagogów na warsztat „Edukacja antydyskryminacyjna w szkole – obecność usprawiedliwiona”, który odbędzie się 14.03.2023r. w godzinach od 09:00 do 15:00 w Zawierciu, ul. Bohaterów Westerplatte 1 (Szkoły Dla Dorosłych Sokrates).
Szkolenie jest bezpłatne. Limit miejsc to 12
Formularz do zapisów na warsztat: na końcu tekstu
Warsztat poprowadzi Małgorzata Jonczy-Adamska – psycholożka, pedagożka, współzałożycielka Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Autorka publikacji i scenariuszy zajęć z zakresu równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Fanka i promotorka Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy oraz równościowej literatury dziecięcej. Mama dwójki neuroatypowych dzieci. Reemigrantka. Gliwiczanka.
W Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundacji z Pomysłem jesteśmy przekonane_przekonani, że dzieci i młodzież należące do różnorodnych mniejszości potrzebują wsparcia mądrych, wrażliwych dorosłych. Dyskrymnacja, molestowanie czy inne formy przemocy rówieśniczej są doświadczeniem dużej grupy dzieci. Osoby, których dotyczy ta sytuacja, nie są wybierane przypadkowo – różne badania pokazuje, że często dzieci te wyróżniają się wyglądem, statusem społeczno-ekonomicznym czy orientacją psychoseksualną (faktyczną lub domniemaną). Doświadczenie przemocy i wykluczenia często jest jedną z przyczyn kryzysów psychicznych czy fobii szkolnej. Przed przemocą rówieśniczą już nie da się uciec do domu, bo na nękanie czy dyskryminację nakłada się cyberprzemoc. Z drugiej strony – coraz liczniejsza grupa młodzieży mocno i odważnie mówi o swojej niebinarności czy płynnej tożsamości płciowej. W ramach warsztatu chcemy przyjrzeć się tym zjawiskom, spróbować nadążyć za młodzieżą oraz zastanowić się, jak ją realnie i życzliwie wspierać.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów:
1) Mechanizmy dyskryminacji – łańcuch: stereotypy – uprzedzenia – dyskryminacja.
2) Przesłanki dyskryminacji i przemocy rówieśniczej – psychicznej, fizycznej, seksualnej, relacyjnej. Definicje i rozróżnienia.
3) Język włączający (inkluzywny) i równościowy.
4) Niebinarność i transpłciowość – jak balansować pomiędzy prośbami dzieci i młodzieży a przepisami prawa.
5) Dzieci i młodzież z indywidualnymi potrzebami – neuroróżnorodność, niepełnosprawności, przynależność do mniejszości ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.
Reagowanie na przemoc rówieśniczą i dyskryminację – z perspektywy osoby dorosłej oraz świadka_świadkini w grupie młodzieży. Jak pracować z młodzieżą i wzmacniać proaktywną postawę wobec przemocy i dyskryminacji.
Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi – praca indywidualna, praca w grupach, ćwiczenia, krótkie elementy prezentacji.