Fundacja z Pomysłem

WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

Warsztaty skierowane są m.in do kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników służby więziennej, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cykl warsztatów obejmuje 18 godzin. Zajęcia odbędą się w dniach 13,14,15 grudnia 2022r. w godzinach od 09:00 – 15:00 w Szkole dla Dorosłych „Sokrates” w Zawierciu, ul. Westerplatte 2.

Zarys warsztatów:

  1. Tożsamość w perspektywie antydyskryminacyjnej.  
  2. Mechanizmy dyskryminacji. Zależności między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. 
  3. Rodzaje i przejawy dyskryminacji. 
  4. Sytuacja osób i grup narażonych na dyskryminację w Polsce. 
  5. Reagowanie z perspektywy świadka/świadkini i osoby doświadczającej dyskryminacji. 
  6. Prawne gwarancje równości.

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi: praca w grupach, dyskusja, praca indywidualna.

Warsztaty przeprowadzi Małgorzata Jonczy – Adamska – trenerska antydyskryminacyjna, psycholożka, pedagożka. Członkini-założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Autorka artykułów, badań i scenariuszy zajęć poświęconych tematyce równości i przeciwdziałania dyskryminacji. Podejście antydyskryminacyjne łączy z Rodzicielstwem Bliskości, szczególną uwagę zwracając na neuroróżnorodność i tworzenie świata przyjaznego dla osób rozwijających się neuroatypowo. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obiad w formie jednego posiłku ( wegetariański lub mięsny)

Formularz zgłoszeniowy !!! : https://bit.ly/3AWpjew

Warsztaty są częścią projektu jaki realizuje Fundacja z Pomysłem – ” Równe prawa to podstawa”

Projekt realizujemy z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), który jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.