Fundacja z Pomysłem

WARSZTATY EDUKACYJNE W SZKOŁACH

W grudniu 2021r.  rozpoczęliśmy kolejne działanie w ramach projektu „ Równe prawa to podstawa”. Przedstawiciele Fundacji z Pomysłem przeprowadzili warsztaty edukacyjne dot. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu. Dziękujemy uczennicom i uczniom  za aktywny udziało oraz Dyrekcji i gronu pedagogicznemu za możliwość przeprowadzenia warsztatów.W ramach projektu zaplanowanych jest 20 spotkań warsztatowych.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG