Fundacja z Pomysłem

ZACZYTANI W CZŁOWIEKU !

25.04.2023r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się pierwsza edycja Żywej Biblioteki. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 osób. W księgozbiorze znalazły się takie Żywe Książki jak: Aktywna seniorka, Gej, Rodzice osoby ze spectrum autyzmu, Tancerz z niepełnosprawnością, Romka, Muzułmanka, Osoba z chorobą alkoholową z doświadczeniem osadzenia,  Rodzic niebinarnego dziecka.

Żywa Biblioteka to oficjalna metoda edukacji o prawach człowieka, to spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy w naszym społeczeństwie są dyskryminowani, których postrzega się stereotypowo, a to ze względu na pochodzenie, niepełnosprawność, status społeczny, orientacje, wyznanie.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie – Pana Łukasza Konarskiego

Dziękujemy Żywym Książkom, naszym wolontariuszkom, oraz wszystkim uczestniczkom i uczestnikom.

Wydarzenie jest częścią projektu ” Równe prawa to podstawa”

Projekt realizujemy z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), który jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.