Fundacja z Pomysłem

25 kwietnia – Żywa Biblioteka po raz pierwszy w Zawierciu

25 kwietnia Fundacja Z Pomysłem organizuje Żywą Bibliotekę. Wydarzenie odbędzie się w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu w godzinach od 10.00 – 14.00, wstęp wolny. Żywa biblioteka to spotkanie z innym człowiekiem, rozmowa twarzą w twarz, prawdziwe osobiste historie, których na co dzień nie mamy szans usłyszeć, a które mają niesamowitą moc zmiany myślenia i obalania stereotypów. Żywa Biblioteka to oficjalna metoda edukacji o prawach człowieka, to spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy w naszym społeczeństwie są dyskryminowani, których postrzega się stereotypowo ze względu na pochodzenie, niepełnosprawność, status społeczny, orientacje, wyznanie.
W księgozbiorze znajdą się takie Żywe Książki jak: Gej, Rodzic osoby ze spectrum autyzmu, Tancerz z niepełnosprawnością, Romka, Muzułmanka, Osoba z chorobą alkoholową z doświadczeniem aresztu, Niebinarny rodzic niebinarnego dziecka, Aktywna seniorka.
Zapraszamy !  Przyjdź – porozmawiaj  !
Wydarzenie jest częścią projektu  „Równe prawa to podstawa”
Projekt realizujemy z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National), który jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i                  Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie – Pana Łukasza Konarskiego.