Program: Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Projekt: Równe prawa to podstawa

1 listopada 2021 r. Fundacja z Pomysłem rozpoczęła projekt „Równe prawa to podstawa”. Celem naszego projektu jest propagowanie praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przemocy, w tym przemocy wobec kobiet. Działania projektowe będą realizowane przez dwa lata na terenie Zawiercia i regionu.

  • Warsztaty edukacyjne w szkołach średnich/zawodowych oraz ostatnich roczników klas podstawowych z powiatu zawierciańskiego.
  • Warsztaty głosowe, ruchowe i rozmowy dot. płci i równouprawnienia oraz pokaz spektaklu „Kobietostan. Chóru na jedną aktorkę” z udziałem dziewczyn z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz debata na temat praw kobiet.
  • Szkolenie dot. przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność itp. dla edukatorów/osób zajmujących się resocjalizacją/członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Warsztaty empowermentowe dla dziewczyn z placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • One Billion Rising – ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc seksualną wobec kobiet. W wydarzeniu wezmą udział uczennice i uczniowie z min. 4 szkół z powiatu zawierciańskiego
  • Konkurs plastyczny dla uczennic i uczniów ze szkół podstawowych dot. praw człowieka.
  • Zorganizowanie Żywej Biblioteki.
  • Plenerowe projekcje filmów dot. praw człowieka (filmy dokumentalne, fabularne).
  • Plenerowy koncert muzyczny „Muzyczna MOC kontra Przemoc”
  • Zorganizowanie poradnictwa dla osób doznających przemocy/dyskryminacji

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Wybrane działania w projekcie

2023-12-07

PROJEKCJA FILMU „PRĘGI” ORAZ DEBATA NA TEMAT PRZEMOCY DOMOWEJ

7 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu w ramach projektu „Równe prawa to podstawa” zorganizowaliśmy projekcję filmu „Pręgi”. W projekcji uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych z […]