WATCH DOCS w Kłobucku

25W dniu 19.10.2016. r członkowie zarządu Fundacji – Monika Nowińska i Adam Witkowicz, wzięli udział w panelu dyskusyjnym podczas festiwalu WATCH DOCS, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Poza udziałem w dyskusji wyświetliliśmy także krótką prezentację o prawie człowieka do życia bez przemocy, w szczególności bez przemocy seksualnej. Przybliżyliśmy tematykę tzw . kultury gwałtu.
Od młodzieży usłyszeliśmy, iż poruszanie tak trudnych tematów jest potrzebne i powinno odbywać się częściej.

Dziękujemy Pani Dyrektor Oldze Skwarze za zaproszenie na festiwal i możliwość rozmowy z młodzieżą oraz pozostałymi zaproszonymi ekspertami.