Rodzinny Rajd Rowerowy „Zawiercie na dwóch kółkach”

REGULAMIN

§ 1
1. Organizatorem rajdu jest Fundacja z Pomysłem z Zawiercia.
2. Wydarzenie finansowane jest w ramach ogólnopolskiego programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Tesco Polska.
§ 2
Cele rajdu:
1. Aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych, rozpowszechnienie turystyki rowerowej.
2. Propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze.
3. Doskonalenie techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych.
4. Poznawanie szlaków turystycznych i atrakcji jury krakowsko-częstochowskiej
§ 3
1. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Każdy uczestnik imprezy bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.
2. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Fundację z Pomysłem jego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem we wszelkich promocyjnych prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej fundacji, na profilu facebook fundacji oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w rajdzie.
3. Wpisując się na listę uczestnik swym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego stosowanie
§ 4
Przebieg rajdu:
1. Udział w rajdzie można zgłaszać online(formularz na stronie fundacji) oraz w dniu imprezy w godz. 10.00-10.45.
Zgłoszenia online muszą być potwierdzone przed startem w biurze rajdu.
2. Proponowana trasa liczy około 20 km i przebiega po szlakach turystycznych. Mapa rajdu będzie zamieszczona na stronie organizatora i profilu facebook w aplikacji GPSies – zachęcamy do zainstalowania na smartfon !
3. Uczestnicy rajdu będą podzieleni na 15 osobowe grupy. Grupy będą startować w odstępach co 200 metrów. Każda grupa będzie miała lidera wyznaczonego przez organizatora, który będzie prowadził rowerzystów i utrzymywał odpowiednie tempo jazdy.
§ 5
1. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz ponoszą odpowiedzialność za złamanie przepisów.
2. Każdy uczestnik, który odłączy się od grupy i/lub wyprzedzi prowadzącego lidera grupy opuszcza imprezę i jedzie na własną odpowiedzialność.
3. Po drogach publicznych uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z zasadą – Jedziemy „gęsiego” w 15 osobowych grupach, potem przerwa ok. 200 m i następna mała grupa itd.
4. Na rajd należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe- klucze, dętki, łatki itp. Trasa przystosowana jest do jazdy rowerami, górskimi, trekkingowymi i crossowymi.
Każdą awarię roweru należy zgłosić liderowi grupy.
5.Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, buty.
Organizatorzy propagują bezpieczną jazdę na rowerze dlatego zalecają aby każdy zawodnik jechał w kasku rowerowym.
6. Każdy uczestnik zabiera ze sobą napoje. Na półmetku (Krępa – Ogrodzieniec) będzie punkt z wodę mineralną. Na mecie rajdu organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek. Na zakończenie wydarzenia organizatorzy rozlosują wśród uczestników atrakcyjne upominki.
§ 6
Uczestnikowi rajdu zabrania się:
1. Opuszczania wyznaczonych tras.
2. Jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub pojazdom.
3. Nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach ze wzniesień.
4. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów
5. Przewożenia, picia w czasie jazdy gorących napojów i używania szklanych pojemników.
§ 7
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania imprezy.
2. Uczestnik rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników imprezy i osób trzecich.
§ 8
1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt.
3.Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora.
4. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne (ratownik medyczny). Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie przejazdu na terenach leśnych będą wykorzystane dwa pojazdy specjalistyczne (quad z noszami oraz samochód terenowy).
5. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do Organizatora.
6. Akceptacja regulaminu jest konieczna i równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia, nazwiska, nr telefonu , zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniu. Powyższe dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia projektu „Zawiercie na dwóch kółkach” w dniu 07.10.2018r.” i nie będą one powierzane podmiotom trzecim.
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania projektu a ich administratorem będzie Fundacja z Pomysłem, ul. Łabędzia 76, 42-400 Zawiercie. W tym czasie uczestnik ma prawo wglądu w dane osobowe i ich edycję, a także żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.
8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie.
Zawiercie , 20.09.2018r.

 

FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY – REJESTRACJA DZIECKO/DZIECI

FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY- REJESTRACJA DOROŚLI