REGULAMIN STREFY DOMOWEJ WYPRZEDAŻY 2019

1.      Udział w Strefie Domowej Wyprzedaży (SDW) w charakterze wystawcy należy zgłosić organizatorowi w podanej przez organizatora formie.

2.      Udział w SDW jest bezpłatny.

3.      Zgłoszenie udziału jako wystawcy następuje u organizatora w godz.  9:30 -10:30. (parking MOK)

4.      Strefy Domowej Wyprzedaży w 2019r. będą organizowane w okresie od czerwca do września w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W październiku SDW będzie zorganizowana w drugą niedzielę tj. 13.10.2019r.

5.      W przypadku złych warunków pogodowych wydarzenia zostaną odwołane.

6.      Uczestnik SDW oświadcza, że przedmioty wystawiane na wymianę lub sprzedaż są jego własnością, a on sam nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie.

7.      Wymieniać, sprzedawać lub nieodpłatnie przekazać można m.in. rzeczy używane, nietrafione prezenty, płyty CD, winyle, książki, plakaty, zabawki, odzież, artykuły dekoracyjne, sprzęt sportowy, muzyczny, artykuły gospodarstwa domowego.

8.      Zabrania się handlu przedmiotami niedopuszczonymi do sprzedaży lub wymagającymi koncesji (np. broń, alkohol).

9.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty.

10.  Organizator może odmówić wystawcy udziału w wyprzedaży.

11.  Oferowane ceny nie powinny być wygórowane.

12.  Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi VAT.

13.  Wystawcy we własnym zakresie dbają o zabezpieczenie swoich stoisk przed deszczem lub innymi warunkami atmosferycznymi.

14.  Wyprzedaż odbywa się na samodzielnie stworzonych stanowiskach.

15.  Po zamknięciu swojego stanowisko trzeba zostawić porządek i zabrać ze sobą niesprzedane rzeczy.

16.  Zajmowanie miejsc wystawowych odbywa się z zasadami pierwszeństwa oraz wzajemnego szacunku.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu SDW bez podawania przyczyny.

18.  Udział w SDW oznacza zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie i publikację wizerunku uczestników za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci www (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

19.  Akceptacja regulaminu jest konieczna i równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia, nr telefonu , zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

20.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniu. Powyższe dane zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia wydarzenia „Strefa Domowej Wyprzedaży” i nie będą one powierzane podmiotom trzecim. Dane osobowe będą przetwarzane od 02.06.2019r. do 31.10.2019r. ich Administratorem będzie w tym czasie Fundacja z Pomysłem, ul. Łabędzia 76, 42-400 Zawiercie. Uczestnik ma prawo wglądu w dane osobowe i ich edycję, a także żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.

21.  Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.

 

FUNDACJA Z POMYSŁEM

ZAPRASZAMY!