16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Międzynarodowa kampania 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ w tym roku także w Zawierciu.

Działania objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu zaplanował szkolenia i spotkania dla pracowników służby zdrowia, uczniów dwóch szkół ponadgimnazjalnych ( Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego i I LO im. S. Żeromskiego), a także dwie projekcje dramatu społecznego „Plac Zbawiciela” Krzysztofa Krauze. Odbiorcami filmu będzie młodzież szkolna. Film będzie wyświetlany w Miejskim Ośrodku Kultury.

Swój głos przeciwko przemocy będą mogli wyrazić również mieszkańcy miasta składając podpis pod deklaracją niestosowania przemocy, która będzie ustawiona w Urzędzie Miasta przy wejściu do Sali Sesyjnej. Osoby, które zadeklarują swój sprzeciw, otrzymają białą wstążkę, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn w stosunku do kobiet. Wstążka oznacza także osobiste zobowiązanie osoby, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Partnerem akcji jest FUNDACJA Z POMYSŁEM.

W projekcie zaangażowali się także uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej ze Starego Rynku , którzy przygotowali ponad 400 białych wstążek.