Fundacja z Pomysłem

Przemoc=NIEmoc

FUNDACJA Z POMYSŁEM rozpoczęła realizacje projektu „Przemoc=NIEmoc”. Projekt jest naszym głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby ten głos był słyszalny, a echo niosło go jak najdłużej . Wraz z wolontariuszami i partnerami Fundacji nasze działania chcemy oprzeć na 3 głównych wydarzeniach:

– konkursie plastycznym „Szczęśliwa Rodzinka” który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Chcemy propagować właściwe relacje rodzinne, kreatywność dzieciaków poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego, oraz rozwijać ich poczucie własnej wartości. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz wystawione podczas koncertu kończącego projekt.
– prelekcjach/ warsztatach skierowanych do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez działania edukacyjne chcemy obalić mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, opowiedzieć o wzorcach społeczno – kulturowych mających wpływ na zachowania sprzyjające stosowaniu przemocy.
– koncercie muzycznym „ Muzyczna MOC kontra przemoc” podczas którego lokalne środowisko artystyczne zamanifestuje swój sprzeciw wobec stosowania przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby muzyka była bodźcem do przemyśleń, refleksji oraz zrodziła poczucie wspólnoty która stanowczo powie NIE przemocy.

%d bloggers like this: