Członek Zarządu Fundacji – Michał Janusz

Psycholog, trener, coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek psychologia. Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Coachingu w International Coach Federation (Associate Certified Coach). Jako coach pracuje zgodnie ze standardami ICF. Zawodowo związany z pomocą społeczną i pracą ze społecznością lokalną. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie w Zawierciu.