Wiceprezes Zarządu Fundacji – Adam Witkowicz

Prawnik, kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.  Przez wiele lat społecznie udzielał  porad prawnych w punktach konsultacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie. Członek Sądu Dyscyplinarnego I Instancji dla kuratorów zawodowych z okręgu częstochowskiego, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Łazach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.   W 2014r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet oraz Laurem Wolontariatu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.