Fundacja z Pomysłem

    ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU   W związku z udziałem mojego dziecka/dzieci w rajdzie rowerowym pn. „ Zawiercie na dwóch kółkach”   w dniu 07 października 2018 r. udzielam Fundacji z Pomysłem z siedzibą w  Zawierciu, ul. Łabędzia 76, nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez  Fundację z Pomysłem  działalnością i celami projektu pn. „Zawiercie na dwóch kółkach”
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału  dziecka w rajdzie rowerowym. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie telefonicznie nr tel 514 674 520, mailowo: fundacjazpomyslem@gmail.com, korespondencyjnie: Fundacja z Pomysłem, ul. Łabędzia 76, 42-400 Zawiercie
FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY – REJESTRACJA DZIECKO/DZIECI FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY- REJESTRACJA DOROŚLI
REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO