INFORMACJA O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU

W związku z udziałem w rajdzie rowerowym pt. „ Zawiercie na dwóch kółkach”   w dniu 07 października 2018 r. udzielam Fundacji z Pomysłem z siedzibą w  Zawierciu, ul. Łabędzia 76, nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez  Fundację z Pomysłem  działalnością i celami projektu pn. „Zawiercie na dwóch kółkach”
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału  w rajdzie rowerowym.
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie telefonicznie nr tel 514 674 520, mailowo: fundacjazpomyslem@gmail.com, korespondencyjnie: Fundacja z Pomysłem, ul. Łabędzia 76, 42-400 Zawiercie
FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY – REJESTRACJA DZIECKO/DZIECI
FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY- REJESTRACJA DOROŚLI

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO