INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udokumentowania przeprowadzenia przez Fundację z Pomysłem dalej „Fundacja” projektu „Zawiercie na dwóch kółkach” zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). Administratorem danych osobowych jest Fundacja
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja z Pomysłem z siedzibą w Zawierciu, adres: ul. Łabędzia 76, 42-400 Zawiercie, e-mail:fundacjazpomyslem@gmail.com, tel: 668223869, 514674520. Strona internetowa: www.fundacjazpomyslem.pl
Przetwarzanie danych osobowych związane z udokumentowaniem przeprowadzenia projektu jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody, a więc jest całkowicie dobrowolne oraz ze względu na niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Fundację, tj. udokumentowania przeprowadzenia projektu i przedstawienie tej dokumentacji odpowiednim organom
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora lub osoby trzecie.
Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie będzie istniała inna podstawa ich przetwarzania. Skuteczne cofnięcie zgody skutkować będzie skróceniem czasu przetwarzania danych, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakie miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją Fundacji o przetwarzaniu danych osobowych.
FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY – REJESTRACJA DZIECKO/DZIECI
FORMULARZ – RODZINNY RAJD ROWEROWY- REJESTRACJA DOROŚLI