Fundację z Pomysłem tworzą osoby, które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego wykluczenia społecznego.  Od wielu lat udzielamy się społecznie w różnych przedsięwzięciach.

Zamierzamy realizować cele statutowe Fundacji poprzez działania edukacyjne, kulturalne i integracyjne (prelekcje, happeningi, spotkania, kampanie społeczne, konkursy, festyny). W szczególności chcemy podejmować działania związane z  przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji, prawami człowieka, animacją lokalnej społeczności oraz profilaktyką społeczną na rzecz dzieci i młodzieży. Pragniemy inicjować i przeprowadzać  wydarzenia mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich poprzez twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. Planujemy także promować i organizować wolontariat.

dsc_0212-horz