Fundacja z Pomysłem

KIM JESTEŚMY?

Fundację tworzą osoby, które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego wykluczenia społecznego. 

Od wielu lat udzielamy się społecznie w różnych przedsięwzięciach.

Zamierzamy poprzez działania edukacyjne, kulturalne, integracyjne (prelekcje, happeningi, spotkania, kampanie społeczne konkursy, festyny itp.) realizować cele statutowe Fundacji, w szczególności dotyczące przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, praw człowieka, animacji lokalnej społeczności oraz działań z zakresu profilaktyki społecznej na rzecz dzieci i młodzieży.

Pragniemy inicjować i przeprowadzać  wydarzenia mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i sąsiedzkich poprzez twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Planujemy także promować i organizować wolontariat.

NASZ ZESPÓŁ

Prezes Zarządu Fundacji – Jerzy Radosz

Pracownik socjalny, radny Rady Miejskiej w Zawierciu, przez kilka lat koordynator grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu społeczny kurator sądowy.

W-ce Prezes Zarządu Fundacji – Adam Witkowicz

Prawnik, kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Przez wiele lat społecznie udzielał porad prawnych w punktach konsultacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie. Członek Sądu Dyscyplinarnego I Instancji dla kuratorów zawodowych z okręgu częstochowskiego, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Łazach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. W 2014r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet oraz Laurem Wolontariatu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.

Członek Zarządu Fundacji – Monika Nowińska

Pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zawodowo związana z pomocą społeczną. W ramach praktyki prywatnej prowadzi Gabinet Psychoterapii i Edukacji w Zawierciu, pracuje w również w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach. Od kilku lat społeczny kurator sądowy.

Członek Zarządu Fundacji – Michał Janusz

Psycholog, trener, coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek psychologia. Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Coachingu w International Coach Federation (Associate Certified Coach). Jako coach pracuje zgodnie ze standardami ICF. Zawodowo związany z pomocą społeczną i pracą ze społecznością lokalną. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu.