Fundację tworzą osoby, które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego wykluczenia społecznego. Od lat angażujemy się w projekty społeczne realizowane na terenie Zawiercia oraz regionu

Cele statutowe Fundacji realizujemy poprzez organizowanie działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym, integracyjnym. Istotnym obszarem naszych zainteresowań są także  przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, prawa człowieka, animacja lokalnej społeczności

W czasie naszych projektów promujemy i angażujemy wolontariuszy