Jerzy Paweł Radosz

Prezes Zarządu Fundacji


Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu,
Radny Rady Miejskiej w Zawierciu, społeczny kurator sądowy

Monika Nowińska

Członek Zarządu Fundacji


Pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zawodowo związana z pomocą społeczną. W ramach praktyki prywatnej prowadzi Gabinet Psychoterapii i Edukacji w Zawierciu, pracuje w również w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Katowicach. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach. Od kilku lat społeczny kurator sądowy.

Adam Witkowicz

Wiceprezes Zarządu Fundacji


Prawnik, kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Przez wiele lat społecznie udzielał porad prawnych w punktach konsultacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie. Członek Sądu Dyscyplinarnego I Instancji dla kuratorów zawodowych z okręgu częstochowskiego, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Łazach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. W 2014r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet oraz Laurem Wolontariatu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.

Michał Janusz

Członek Zarządu Fundacji


Psycholog, trener, coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek psychologia. Posiada certyfikaty podsumowujące wiedzę zdobytą w obszarach Solution Focused Brief Therapy – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Coachingu w International Coach Federation (Associate Certified Coach). Jako coach pracuje zgodnie ze standardami ICF. Zawodowo związany z pomocą społeczną i pracą ze społecznością lokalną. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizowane na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zawierciu.