Fundacja z Pomysłem

Szanuję – przemocy NIE stosuję

W dniu 23.10.2017r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, ART. 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa zaprezentuje spektakl „Gdzie Ona jest?” Członkowie grupy, podobnie jak przedstawiciele Fundacji z Pomysłem podzielają przekonanie, że problemu przemocy domowej nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn. Podczas wydarzenia porozmawiamy z uczestnikami o stereotypach dotyczących przemocy domowej, przemocy seksualnej, będziemy także podpisywać Deklarację Niestosowania Przemocy oraz rozdawać ulotki, które przygotuje zespół Fundacji.
W dniu 26.10.2017r. od godz. 09:00 w Miejskim Ośrodku Kultury – sala 203 (mała sala kinowa) odbędzie się konferencja pt. „Interdyscyplinarność jako fundament dobrych praktyk w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wśród prelegentów będą kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Na konferencję obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konferencję.

%d bloggers like this: