Fundacja z Pomysłem

„Edukacja antydyskryminacyjna w szkole – obecność usprawiedliwiona”

Za nami kolejne działanie w ramach projektu ” Równe prawa to podstawa” realizowanego przez Fundację z Pomysłem w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Warsztat ” Edukacja antydyskryminacyjna w szkole – obecność usprawiedliwiona”, poprowadziła Małgorzata Jonczy-Adamska z Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy oświaty, kurateli sądowej oraz pomocy społecznej.

Serdeczne podziękowania dla dyrektorki Szkoły Dla Dorosłych SokratesSylwii Suligi za udostępnienie sali.